×

סל הקניות שלך ריק

 
?WishMe מה זה

תנאי שימוש

כללי

1. אתר www.Wish-Me.co.il ("האתר") המופעל ע"י חברת ויש-מי סי. או. בע"מ ("החברה"), ת.ד. 9100 תל אביב 6109002,  משמש כחנות וירטואלית לרכישת מתנות ושירותים לאירועי יום הולדת לילדים. באמצעות האתר ניתן לרכוש מתנות שאותן בעל האירוע יכול להחליף בכל מתנה אחרת שמופיעה באתר בעלת שווי זהה או נמוך יותר, בהתאם לתנאי האתר.
2. במידה ובעל האירוע מעוניין להחליף מתנה שנבחרה עבורו במתנה בעלת ערך כספי נמוך יותר, הוא יקבל זיכוי לרכישה באתר בגובה ההפרש.
3. בנוסף, המשתמש רשאי להפקיד סכום כסף לזכותו של בעל האירוע אותו יכול בעל האירוע לנצל לשם רכישת מתנות באתר.
4. רכישת המוצרים ו/או השירותים דרך האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובקפידה וכן להתעדכן מדי פעם בשינויים שעשויים להתבצע בתקנון לפי שיקול דעתה המלא של החברה. המשך הגלישה באתר ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר ייחשבו כהסכמה לתקנון כפי שיהיה במועד זה לרבות כל שינוי שנעשה בו כאמור לעיל. עצם רכישת המוצר ו/או השירות באתר תהווה הצהרה מצד המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
5. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
6. רשאי להירשם ולעשות שימוש באתר כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף שמכובד ע"י חברות האשראי הישראליות, כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווקו ומכירתו של כל מוצר ו/או שירות בכל עת שתחפוץ על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן לשלול זכות רכישה באתר מכל משתמש על פי שיקול דעתה מכל סיבה שהיא.

מגבלות על השימוש באתר ורישיון שימוש

8. האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מתנות הן בצורה ישירה (כמו בכל חנות למסחר אלקטרוני אחרת) והן באופן שבו המתנה "נשמרת" עבור בעל האירוע כאשר בעל האירוע יכול להחליט אם לקבל את המתנה או להחליף אותה במוצר אחראו לקבל תמורתה זיכוי כספי, הכל בהתאם ובכפוף למדיניות האתר ולמדיניות הספקים הרלוונטיים כפי שיהיו מעת לעת.
9. בהתאם למדיניות האתר הנוכחית, על בעל האירוע להסכים לקבל את המתנות בתוך תקופה בת 7 ימים מהיום שבו הן עומדות לרשותו באתר. במידה ובעל האירוע לא בחר לקבל את המתנות, האתר ימציא לו שובר לרכישת מתנות מסוג שייבחר עבורו האתר לפי שיקול דעתו.
10. השימוש באתר ותכניו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש, אשר נעשה על ידי המשתמש באחריותו הבלעדית והמלאה.
11. החברה מעניקה למשתמש רישיון מוגבל, אישי, לא בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתקנון זה. מלבד ככל שהותר באופן מפורש בתקנון זה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, המשתמש מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; ו - (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להמחות, להעביר או לשתף בזכויות המשתמש על פי תקנון זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק או להפיץ את האתר; ו/או (ד) לשנות, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר.
12. החברה רשאית להפסיק באופן זמני או קבוע את פעילות האתר ו/או האתר ולשנות את מבנהו, מראהו והשירותים והתכנים המופיעים ו/או ניתנים בו, וזאת ללא מתן הודעה מראש. על כן, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי התקנון בכל עת.

הזמנות ותנאי תשלום

14. המחירים באתר נקבעים על ידי הספקים השונים עימם עובד האתר ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. מחירים אלה עשויים להשתנות מעת לאת ולאתר אין שליטה בכך.
15. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר ו/או הספקים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. ככלל, מוצרים שהוזמנו ואינם במלאי במועד שבו בעל האירוע בחר לקבל בו את המתנות, יומרו אוטומטית לזיכוי כספי שיועמד לזכות בעל האירוע, אשר יהיה רשאי לרכוש בו מתנות באתר.
16. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
17. מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
למעט אם נכתב במפורש אחרת, כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

האספקת מוצרים

18. זמני משלוח ועלויות משלוח יהיו כפי שיימסרו למשתמש במועד ההזמנה. יצוין כי האתר אינו אחראי לזמני אספקה, איחורים באספקה וכדומה והנך מוותר בזאת על כל טענה בנושא כלפי האתר.
19. המוצרים יסופקו למשתמש בעלות האספקה ובמחיר ההובלה (ו/או עלויות נוספות לפי העניין) שמוגדרים ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר ו/או באתר הספק הרלוונטי. במקרים מסוימים תינתן למשתמש אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר ו/או הספק הרלוונטי בלבד.

קניין רוחני

20. כל הקניין הרוחני וכל הזכויות האחרות, לרבות מבלי להגביל, זכויות היוצרים באתר, ולרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, תכנים, קוד מחשב, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
21. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

תוכן משתמשים ושיתוף משתמשים אחרים

22. האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות תכנים לאתר, ובין היתר המלצות, תגובות, שאלות, פידבק, תמונות, טקסט וכדומה. בנוסף, האתר מאפשר לשלוח קישורים למוצרים שונים למשתמשים אחרים (להלן ביחד, "תוכן משתמשים").
23. האתר אינו אחראי על תוכן המשתמשים ולא תהיה לך כל טענה כנגד האתר במידה ויתגלה שתוכן משתמשים כלשהו הנו פוגעני, מעליב, לא חוקי, מוטעה, שקרי, לא מדויק וכדומה. יצוין כי האתר אינו ממליץ על מוצרים כלשהם שמוצעים למכירה באתר ו/או על ספק כלשהו ורכישת מוצר כלשהו נעשית באחריותו הבלעדית של המשתמש. כן האתר אינו ממליץ או אחראי לקישורים שנשלחים על ידי המשתמשים למשתמשים אחרים לרבות במקרה בו יתברר כי מדובר בקישור לוירוסים, אתרים מסחריים שאינם קשורים לפעילות האתר, אתרים פוגעניים או לא חוקיים וכדומה.

הגבלת אחריות

24. האתר והשירותים המוצעים בו מסופקים למשתמש "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא. החברה אינה מבטיחה כי האתר ו/או השירותים יענו על דרישות המשתמש או כי פעולתם תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של כל נתונים או מידע באתר ו/או השירותים. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר ו/או בשירותים, אפילו אם החברה ייעצה על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו. במקרה שלמרות הוראות תקנון זה, ייקבע כי החברה אחראית לנזקים, נזקים אלה לא יעלו על מאה שקלים חדשים.
25. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני חדירה פיראטית למחשבי החברה ו/או מחשבי המשתמש, מכשירים סלולריים או אחרים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה, או מי מספקיה ו/או המשתמשים או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו למשתמש.
26. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
27. האחריות הבלעדית למוצרים ולמתן לשירותים באתר, לרבות איכותם ותקינותם חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או היצרנים ו/או היבואנים ו/או הסיטונאים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/ השירותים, ע"פ החוקים והתקנות להגנת הצרכן הנהוגות בישראל ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות המסופקים למוצרים בעלי אחריות.
28. יודגש כי כל המלל והתמונות של המוצרים ו/או האטרקציות ו/או השירותים המוצעים באתר סופקו ע"י נותני השירותים עצמם ובאחריותם בלבד, והאתר משמש להם כבמה להצגה בלבד.
29. האחריות, ככל שהיא חלה על האתר, הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, אשר רכש מהאתר בלבד. האחריות אינה ניתנת להעברה לאחר, ללא הסכמתנו בכתב ומראש, לרבות לבעל האירוע שעבורו נרכשו המוצרים ו/או השירותים.
30. מבלי לפגוע בהגבלת האחריות שלעיל, כל אחריות לא תחול במקרים הבאים: (א) ציוד מתכלה, (ב) קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש, (ג) שבר מכל סיבה שהיא, גרימת נזק לציוד בשל רשלנות ו/או הזנחה של המחזיק במוצר, (ד) קצר חשמלי ו/או בעיה ברשת החשמל, טלפון לא תקין ו/או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כח עליון, תאונה וכדומה, (ה) טיפול, שינוי ו/או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידי הספק ו/או היצרן הרלוונטיים.

החזרת מוצרים וביטול קנייה

31. ביטול רכישת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר יתאפשר (בכפוף למדיניות הביטולים של כל ספק ו/או יצרן ספציפי שתגבר על מדיניות הביטולים של האתר ובכפוף לחוק) עד היום האחרון לאישור/בחירת המוצרים/שירותים לאירוע הרלוונטי על ידי בעל האירוע. על אף האמור, במידה ונקבע על ידי בעל האירוע מועד שבו המתנות עוברות לרשותו, ומועד זה אינו בסתירה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ("החוק"), לא תהיה הרכישה ניתנת לביטול לאחר מועד זה. כל ביטול של מתנה ו/או שובר זיכוי שהוענק על פי תנאי האתר יתבצע בכפוף להוראות החוק ובאמצעות פניה ישירה לבית העסק שממנו הוזמנה המתנה ו/או הוענק השובר.
32. במקרים בהם החוק קובע הסדר מיטיב לגבי ביטול רכישת מוצרים ו/או השירותים יחולו ההסדרים שבחוק.
33. האתר שומר לעצמו הזכות לבטל רכישת מוצר ו/או שירות בהתקיים התנאים הבאים: (א) במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר, (ב) האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית ,זיהה רוכש כמשתמש אסור שאינו משתמש פרטי או משתמש שאינו עומד בתנאי האתר, (ג) במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם משתמש מסוים.

שונות

34. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.
35. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, לא תתבטלנה יתר הוראות תקנון זה ו/או את יתר חלקי ההוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
36. בכל שאלה לגבי תקנון זה ו/או לגבי פעילות האתר יש לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@wish-me.co.il.

 -   +